HACI AYVAZ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

HACI AYVAZ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090562
Şehir : Kayseri

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 28.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/833 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İsmail Özen

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

[Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/309 (2018/833) Esas Nolu Dosyası]
(Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi 2019/1113 E. 2019/845 K.)


Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/309 Esas Nolu dava dosyasında “İSMAİL ÖZEN”in açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesince 16.05.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir.

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince İSMAİL ÖZEN’den alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) gün içerisinde aşağıda adres bilgileri yazılı olan Konkordato Komiserliğimize bildirmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda, alacaklıların;

1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,

3. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere geçici mühletin verildiği tarih olan 27.11.2018 tarihi itibariyle ana para, akdi faiz ve varsa temerrüt faizi ile ilan tarihi itibariyle anapara, akdi ve temerrüt faiz miktarını ve faiz oranını ayrı ayrı gösterir hesap tablosunu,


4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,


5. On beş günlük süre içinde komiserliğe bildirimde bulunmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) müzakerelere (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları İcra ve İflas Kanununun 288, 299 ve ilgili hükümleri gereğince ilan olunur. 21.11.2019


ADRES:
Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok.
Hukuk Plaza No:6/24
Kocasinan KAYSERİ


KONKORDATO KOMİSERİ
HACI AYVAZ-SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR