HASSA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

HASSA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078853
Şehir : Hatay

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/160 Esas
Tebligat Konusu
:
Vemer İnş.Sanayı Ve Tic. Ltd. Şti
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. HASSA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/160 Esas


Kırıkhan Ticaret Sicil Müdürlüğünün 431 sicil numarasında kayıtlı davacı 9240454486 Vergi numaralı Vemer İnş.Sanayı Ve Tic. Ltd. Şti hakkında,


10/10/2019 tarih saat: 15:13'den başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN KORKORDATO MÜHLET KARARI verilmesine,
Kırıkhan Ticaret Sicil Müdürlüğünün 431 sicil numarasında kayıtlı davacı 9240454486 Vergi numaralı Vemer İnş.Sanayı Ve Tic. Ltd. Şti'ne 10/10/2019 tarih saat: 15:13'ten itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI verildiği,
Adı geçen şirket hakkında 09/07/2019 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2019/160 Esas sırasında kayda alındığı, 10/10/2019 tarih saat: 15:13'ten itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI verildiği, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Mali Müşavir 36*******04 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin ÇOLAK'ın görevlendirilmesine ve kesin komiser heyetinin bu şekilde oluşturulmasına karar verildiği hususları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR