ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076809
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 04.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/624 ESAS
Tebligat Konusu
:
ERŞEN EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/624

Mahkememizce 31/10/2019 tarih ve 2019/624 esas sayılı kararla; 1-Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi tarafından davacı ERŞEN EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (VKN 948 046 5778) hakkında 16/10/2019 tarihinden itibaren 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMİŞ OLMAKLA,
2-Kesin mühlet kararı ile İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların doğmuş olduğunun TESPİTİNE,
3-Konkordato talep eden borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek, konkordato talep eden borçlunun tüm işlem ve kararlarının onayını yapmak, İcra ve İflas Kanunu ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelikte verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak hukukçu Nuriye Nur ALGAN, bağımsız denetçi Akın KABULUT ve Prof. Dr. Cemil KAVALCI' nın GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,
4-Davacı şirketin tüm işlem ve kararlarının konkordato komiserler kurulunun ONAYINDAN SONRA GEÇERLİLİK KAZANMASINA,
...
8-Kesin mühletin İİK 288 maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine karar verildiği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR