KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047652
Şehir : Kütahya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/213 Esas
Tebligat Konusu
:
• Bahaddin EDGÜ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C.
KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2019/213 Esas
Davacı Bahaddin EDGÜ ile Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
18557484822 T.C. nolu BAHADDİN EDGÜ hakkında İİK.'nun 289. maddesi uyarınca 04/09/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
Mahkememizce geçici mühlet kararıyla birlikte verilen tedbirlerin aynen devamına,
Geçici komiser olarak atanan Mali Müşavir Fethan SEVÖREN'in konkordato komiserliği görevinin aynen devamına,
Borçlunun malvarlığının korunması amacıyla gerekli görülen diğer tedbirlerin talep üzerine veya resen mahkememizce kesin mühlet içinde değerlendirileceğine,
İİK.nun 304/1.maddesi uyarınca dosya konkordato komiseri tarafından mahkememize tevdii edildikten sonra yeni duruşma gününün belirleneceği hususu ihtaren ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR