BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979893
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1064 Esas
Tebligat Konusu
:
HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1064


Davacı HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 557448-0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 04/04/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
b) Davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)12/11/2018 tarihli tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin kesin mühlet süresi içerisinde aynen devamına,
d)12/11/2018 tarihli tensip tutanağının 6. maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Mustafa KINACI,Selma KARA ve Mehmet Şahin AKKAYA'nın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA,
e)İİK'nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiser heyeti tarafından Mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma gününün belirlenerek İİK'nın 288 nci maddesi uyarınca ilânına,
İlişkin kararların 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.09/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR