BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979453
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1043 Esas
Tebligat Konusu
:
Borçlu: DADA EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1043
Davacı (borçlu) DADA EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 499946/0 sicil numarasında kayıtlı davacı(Borçlu) DADA EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 04/04/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
b)Davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)07/11/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLETSÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA,
d) 07/11/2018 tarihli tensip tutanağının 6. maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Dr. Mustafa TOSUN, Bengü ATASEVER, Mustafa KINACI'nın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA,
e)-İİK'nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiser heyeti tarafından Mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma gününün belirlenerek İİK'nın 288 nci maddesi uyarınca ilânına,
İlişkin kararların 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 289/son maddesi uyarınca ilgililereilanen duyurulur.08/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR