İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği

İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964257
Şehir : İzmir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1466 Esas
Tebligat Konusu
:
ZEHRA GEZEN -OSMANLI MODA
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1466
Davacı, ZEHRA GEZEN - OSMANLI MODA'nın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez - 172959 sicil numarasında kayıtlı ZEHRA GEZEN -OSMANLI MODA -hakkında 08/03/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Kesin mühlet içerisinde 25649167358 T.C. Kimlik Numaralı SMMM Melek KONAK DOĞAN ve 34024485178 T.C.Kimlik No'lu İsa KAYA'nın konkordato komiseri olarak görevlerinin devamına,
Komiserlerin 08/03/2019 tarihinden itibaren iki ayda 1 kez olmak üzereararaporunu mahkememize sunmalarına, davacı şirketin amaçladığı iyileşmenin tespit edilmesi halinde bu durumun derhal mahkememize rapor ile bildirilmesinin istenilmesine, ayrıca konkordatonun başarıya ulaşmayacağının anlaşılması durumunda bu hususunda derhal mahkememize rapor ile bildirilmesine.
Kesin mühlet içerisinde İİK 292/ son maddesi uyarınca karar verilmesi gereken bir hal veya en geç kesin mühletin sonunda konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği konusunda İİK 304/1 maddesi uyarınca duruşma yapılmasına dair kesin mühlet içerisinde olmak kaydıyla taktirde bulunularak duruşmanın açılmasına,
Kesin mühletin sonuçlarına dair İİK 294 maddesinin uygulanması ile tüm ihtiyati tedbirlerin devamına karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR