ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararı ve itiraz hakkının ilanen tebliği

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090191
Şehir : Ankara / Sincan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 25.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/434 Esas
Tebligat Konusu
:
• ENMA Endüstri Makine Tesisleri İnşaat İmalat Montaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/434

Davacı ENMA ENDÜSTRİ MAKİNE TESİSLERİ İNŞAAT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 1782-Kazan sicil nosunda kayıtlı olanENMA ENDÜSTRİ MAKİNE TESİSLERİ İNŞAAT İMALAT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin talebinin kabulü ile davacı yararına 2004 sayılı İİK'nun 289/1 maddesi uyarınca 22/11/2019 günü saat 10:42'den itibaren başlamak üzere 1 YIL SÜREYLE KESİN MÜHLET verilmesine,
2-Kesin mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
3-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak geçici mühlet kararı verilirken atanan konkordato komiseri Mali Müşavir Ali Rıza Demirayak'ın kesin mühlet süresi içerisinde de görevlerinin devam ettirilmesine,
Davacı şirketin yönetim kurulunun tüm eylem ve işlemlerinin konkordato komiseri onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.
Konkordota Komiserlerinin İletişim Bilgileri:
Ali Rıza Demirayak- Mali Müşavir(T.C. No:13228181130)
Adres: Birlik Mah. Kahire Cad. No:27 İç Kapı No:15 Çankaya/ANKARA
Tel No: 05325098384

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR