ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararı ve itiraz hakkının ilanen tebliği

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061958
Şehir : Ankara / Sincan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/207 ESAS
Tebligat Konusu
:
• Şefkat Metal Geri Dönüşüm İmal Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/207

Davacı, ŞEFKAT METAL GERİ DÖNÜŞÜM İMAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 230998 sicil nosunda kayıtlı olan ŞEFKAT METAL GERİ DÖNÜŞÜM İMAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin talebinin kabulü ile davacı yararına 2004 sayılı İİK'nun 289/1 maddesi uyarınca 02/10/2019 günü saat 11:30'dan itibaren başlamak üzere 1 YIL SÜREYLE KESİN MÜHLET verilmesine,
2-Kesin mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına,
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
3-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak geçici mühlet kararı verilirken atanan konkordato komiserleri Hukukçu Av. Burhanettin Aksoy, Yeminli Mali Müşavir Prof. Dr. Nevzat Aypek ve İşletmeci Prof. Dr. Turan Erol'un kesin mühlet süresi içerisinde de görevlerinin devam ettirilmesine,
Davacı şirketin yönetim kurulunun tüm eylem ve işlemlerinin konkordato kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.
Konkordota Komiserlerinin İletişim Bilgileri:
1-Av. Burhanettin Aksoy- Hukukçu, TC Kimlik No:20605276402
Adres: Çiğdem Mah. 1554 Sk. No:12 İç Kapı No:6 Çankaya/ANKARA
Tel No:05326969726
2-Prof. Dr. Nevzat Aypek - Yeminli Mali Müşavir, TC Kimlik No:12349050790
Adres: Kızılırmak Mah. 1435 Sk. No:6 İç Kapı No:11 Çankaya/ANKARA
Tel : 05054202806
3-Prof. Dr. Turan Erol - İşletmeci, TC Kimlik No:51196674278
Adres:Mehmet Akif Ersoy Mah.354.Sok.YDA Park Avenue A Blok No:115 Yenimahalle/ANKARA
Tel No: 0530 880 40 40

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR