ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararı ve itiraz hakkının ilanen tebliği

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049239
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.09.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/163 Esas
Tebligat Konusu
:
• Sevsel Turizm Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2019/163

Ankara Ticaret Sicilinin 138050 sırasına kayıtlı, Bilkent Plaza Ankuva İş ve Alışveriş Merkezi Zemin Kat No:1 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren konkordato talep eden Sevsel Turizm Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Mahkememizin 04/09/2019 tarih 2019/163 Esas sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile 04/09/2019 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine, aynı kanunun 297. maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. madde 3. fıkrası gereğince daha önce atanan Doç. Dr. Gamze Turan Başara ve Bağımsız Denetçi Cemil Karataş'ın görevlerinin devamına, Kesin Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. madde 3. fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR