MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararı ve duruşma gününün tebliği

MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960574
Şehir : Mersin / Akdeniz

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/641 Esas 
Tebligat Konusu
:
LEVENT ÇAM
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
28.02.2020 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/641 Esas

İLAN


Davacı, LEVENT ÇAM tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK'nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
1-Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 42134 Sicil numarasında kayıtlı 200*****816 T.C. Kimlik Numaralı LEVENT ÇAM hakkında Mahkememizce 01/01/2019 Tarihli 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARINDAKİ SÜRENİN DOLDUĞU 01/03/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacıların İİK'nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-II-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK'nın 287/3. Maddesi uyarınca mahkememizin 01/10/2018 tarihli ara kararları ile geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilen SMMM ADEM ORKUN ARDA'nın GÖREVİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA ve konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Duruşmanın 28/02/2020 günü saat 15:00'e bırakılmasına, 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.04/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR