MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato kesin mühlet kararı ve duruşma gününün ilanen tebliği

MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960654
Şehir : Mersin

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/646 Esas
Tebligat Konusu
:
NARİN BYS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MEHMET NARİN, ENGİN TAN NARİN, RASİM MAHMUT NARİN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar
Duruşma Tarihi
:
03.03.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/646 Esas

İLAN

7101 Sayılı yasa ile değişik İİK'nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden; 1-A) Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 27700 sicil numarasında kayıtlı davacı NARİN BYS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Davacılar 156*****696 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET NARİN, 156*****032 T.C. Kimlik Numaralı ENGİN TAN NARİN, 156*****260 T.C. Kimlik Numaralı RASİM MAHMUT NARİN hakkında 03/03/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacıların İİK'nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK'nın 287/3. Maddesi uyarınca mahkememizin 03/10/2018 tarihli tensip ara kararları ile KONKORDATO KOMİSERİ olarak görevlendirilen ADEM ORKUN ARDA'nın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA ve konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Duruşmanın 03/03/2020 günü saat:14:00' e bırakılmasına, 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.04/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR