BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet süresinin uzatılması ve duruşma gününün tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979054
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1247 Esas
Tebligat Konusu
:
ADIM AYAKKABI TABAN SANAYİ A.Ş. ve KURİŞ POLİÜRETAN AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
31.05.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C.

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/1247 Esas

Mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmuş ve 03/04/2019 tarihli duruşmasında;
A)Davacılar ADIM AYAKKABI TABAN SANAYİ A.Ş. ve KURİŞ POLİÜRETAN AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ yönünden;
Mahkememizin 2018/1247 esas sayılı dosyasından tefriki ile mahkememiz 2019/241 esas sayılı dosyasına kaydı yapılmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 167375 sicil numarasında kayıtlı ADIM AYAKKABI TABAN SAN. AŞ. ve 449692 sicil numarasında kayıtlı KURİŞ POLİÜRETAN AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin 03/04/2019 günü 14:25 itibariyle İFLASINA. İflasın Bakırköy İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, davacı tarafça iflasına karar verilen davacı şirketler için yatırılan iflas avansınınkarar kesinleştiğinde İflas Müdürlüğüne aktarılmasına, iflâs ile ilgili olarak Bakırköy Nöbetçi İflâs Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, iflâs ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na bildirimde bulunulmasına, iflâsın İflâs Müdürlüğü tarafından İcra İflâs Kanununun 166'nci maddesinde yazılı usullere göre ilanına,
B) Davacılar Mehmet Nuri Kuriş ve Mustafa Sabri Kuriş yönünden;
Mahkememizin 2018/1247 esas sayılı dosyasından tefriki ile mahkememiz 2019/241 esas sayılı dosyasına kaydı yapılmış olup bu davacılar bakımından konkordato talebinin reddine karar verildiği, bu davacılar bakımından mahkememizce konulan tedbirlerin hüküm tarihi olan 03/04/2019 tarihi itibariyle kaldırılarak geçici komiser heyetinin bu davacıya ilişkin görevlerine son verilmesine ve hükmün ilanına
C)Davacı Kupol Poliüretan Ayakkabı Taban Sanayi ve Ticaret Aş. bakımından;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 445889 sicil numarasında kayıtlı KUPOL POLİÜRETAN AYAKKABI TABAN SANAYİ VE TİCARET AŞ. Şirket hakkında mahkememizce verilen 07/01/2019 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 07/04/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı şirket hakkında mahkememizin 07/01/2019 tarihli tensip 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK'NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK'NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA,
07/01/2019 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen geçici komiser hukukçu Gönül Bakan Özdemir,Mali Müşavir Zeki Özkan ve YMM Adnan Ay'ın geçici konkordato komiseri olarak GÖREVLERİNİN ŞİRKET YÖNÜNDEN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,
Mahkememizin 2018/1247 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 31/05/2019 saat 14:00'da yapılacağına, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.04/04/2019


GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERLERİ
YMM - ADNAN AY
MALİ MÜŞAVİR - ZEKİ ÖZKAN
HUKUKÇU - GÖNÜL BAKAN ÖZDEMİR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR