TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılmasına ilişkin ilanen tebliği

TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943842
Şehir : Mersin

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 12.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA
Dosya Numarası
:
2018/302 Esas
Tebligat Konusu
:
HASAN TASGÜL, İSMAİL TASGÜL, MEHMET TASGÜL, NAZLI TASGÜL, MURAT TASGÜL, HOBY TEKSTİL GIDA HAY. TEM. ORM. ÜRN. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ., TASGÜL BİMS BETON YAPI ELEMANLARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TASGÜL ÇELİK HASIR DEMİR MAMÜLLERİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TASGÜL TAŞIMACILIK, AKARYAKIT, İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 3M ORTAK GİRİŞİM İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3.şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/302 Esas


Davacılar HASAN TASGÜL, İSMAİL TASGÜL, MEHMET TASGÜL, NAZLI TASGÜL, MURAT TASGÜL, HOBY TEKSTİL GIDA HAY. TEM. ORM. ÜRN. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ., TASGÜL BİMS BETON YAPI ELEMANLARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TASGÜL ÇELİK HASIR DEMİR MAMÜLLERİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TASGÜL TAŞIMACILIK, AKARYAKIT, İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 3M ORTAK GİRİŞİM İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nın 287/4 maddesi uyarınca;
a) Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7594 Sicil nosunda kayıtlıdavacı TASGÜL BİMS BETON YAPI ELEMANLARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
b)TarsusTicaret Sicil Müdürlüğünün 5970 Sicil nosunda kayıtlı davacıTASGÜL TAŞIMACILIK, AKARYAKIT, İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
c)Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7593 Sicil nosunda kayıtlıdavacı TASGÜL ÇELİK HASIR DEMİR MAMÜLLERİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
d) Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5935 Sicil nosunda kayıtlıdavacı 3M ORTAK GİRİŞİM İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
e) Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5557 Sicil nosunda kayıtlıdavacı HOBY TEKSTİL GIDA HAY. TEM. ORM. ÜRN. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
f) 28900890286 T.C. Kimlik numaralı davacı Nazlı Tasgül
g) 28936889070 T.C. Kimlik numaralı Davacı Mehmet Tasgül
h) 28909889946 T.C. Kimlik numaralı davacı HasanTasgül
I) 28897890382 T.C. Kimlik numaralı davacı Murat Tasgül
İ) 28915889718 T.C. Kimlik numaralı davacı İsmail Tasgül
Yönünden mahkememizce 31/10/2018 tarihinden başlamak üzere verilen 3 ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 01/02/2019 tarihinden itibaren 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,
Davacı şirketlerin ve gerçek kişilerin İİK 'nın 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketlerin ve gerçek kişilerin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis edilmelerinin kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmelerinin devamlı tesisatının kısmen dahi olsa devretmelerinin takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesine, haksız halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
7101 sayılı kanunla değişik İİK nın 288/1 md. Göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK 294,295,296 ve 297 maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirketler aleyhine 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her tülü ihtiyati tedbir ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin YAPILMASININ İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASINA,
Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden aynen durdurulmasına,ancak ;
İİK 206 maddesinin 1 sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yolu ile takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,
Davacı şirketlerin ve gerçek şahısların gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin ÖNLENMESİNE, ilişkin 31/10/2018 tarihli tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin uzatma süresi içerisinde aynen DEVAMINA,
Davacı şirketlere geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirilen SMMM Aydın ÖZGÜZE, SMMM Cüneyt ÖZSEVEN ve Av. Ozan VARAL ile gerçek kişilere geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilen SMMM Kemal ÇELİK'in görev sürelerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde devamına,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememize dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden KONKORDATO TALEBİNİN REDDİNİ İSTEYEBİLECEKLERİNE,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2.maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.04/02/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR