ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılmasına ilişkin ilanen tebligat

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942807
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO: 2018/767
Tebligat Konusu
:
Öz Karakaya Madencilik Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve 3. Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2018/767

Ankara Ticaret Sicilinin 188275 sırasına kayıtlı, Öveçler 4. Cad. 66. Sok (1318. sok.) No: 8/9 Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı Öz Karakaya Madencilik Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi vekili Avukat Şükrü Geçmez İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ.K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 19/10/2018 tarihli 2018/767 Esas sayılı kararı ile 3 ay süreyle geçici mühlet karar verilmiştir. Geçici komiserler Zafer Onur ve Aziz Serkan Arslan 14/01/2018 tarihli geçici mühletin uzatılması talepleri üzerine Mahkememizin 14/01/2018 tarihli ara kararı ile konkordato geçici mühlet kararının 19/10/2018 tarihinden itibaren 2 AY SÜREYLE uzatılmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince,alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR