ACIPAYAM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılması ve itiraz hakkının ilanen tebliği

ACIPAYAM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062216
Şehir : Denizli / Acıpayam

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/151 Esas
Tebligat Konusu
:
• AKKROM Metal Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi • KROMTAŞ Metal Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi • SÜRTAŞ Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. ACIPAYAM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/151 Esas
Davacılar Akkrom Metal Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(mersis no:0030082588400001), Kromtaş Metal Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(mersis no:0590054343400018), Sürtaş Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(mersis no: 0787032907500019) vekillerince Mahkememizde açılan Konkordato davasında verilen karar gereği;
Davacı şirketler Acıpayam Ticaret Sicil Müdürlüğünün 1074 şube merkezi siciline kayıtlı Kromtaş Metal Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1036 şube merkezi siciline kayıtlı Sürtaş Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1567 şube merkezi siciline kayıtlı Akkrom Metal Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında verilen geçici mühlet kararının 02/10/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmasına,
Görevlendirilen konkordato geçici komiserlerinden SMMM Mürşit Uz'un görevinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde devamına, görevlendirilen diğer komiserler Hukukçu Av. Uğur Çelikten ve Maden Mühendisi Zeki Özben'in görevlerine son verilmesine, görevlerine son verilen geçici komiserlerin yerine SMMM Ayhan Çelik'in geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde geçici komiser olarak görevlendirilmesine karar verildiği,
Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR