BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılması ve duruşma gününün tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963028
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1120 Esas
Tebligat Konusu
:
TURGAY ÖZTATAR ve TATARLAR OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
25.04.2019 15:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1120 Esas

Davacılar (borçlular) TURGAY ÖZTATAR ve TATARLAR OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin dosyada eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;

A) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 4332/5 sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) TATARLAR OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 30/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 28/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirketlerin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

B) 30/11/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Mali Müşavir Ayhan ZERAN, Hukukçu Onur Ulaş KAYALI ve işletme yöneticisi Untay Ceyhun ARICI 'nın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,

Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/1120 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 25/04/2019 günü saat 15:00'da yapılacağı,

Borçlu TURGAY ÖZTATAR ( TC NO:49519461896) geçici mühletin uzatılmasına ilişkin talebinin REDDİ ile bu kişi hakkında verilen geçici mühlet kararı ile tensip ile birlikte verilen tüm tedbirlerin KALDIRILMASINA karar verildiği,

7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 06/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR