BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılması ve duruşma gününün tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942977
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1072 Esas
Tebligat Konusu
:
MUSTAFA SÖZEN SÖZEN İNŞAAT
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
04.04.2019 14:45

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
2018/1072 Esas

Davacı MUSTAFA SÖZEN SÖZEN İNŞAAT tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 845490 sicil nosunda kayıtlı davacı MUSTAFA SÖZEN SÖZEN İNŞAAT hakkında 13/11/2018 tarihinde 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRESİNİN DOLDUĞU 13/02/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacının İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)13/11/2018 tarihinde görevlendirilen geçici komiser heyetinin görevlerine son verilmesine, 13/02/2019 tarihli celsenin 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinin İCRA VE İFLAS HUKUKÇUSU AV. SELÇUK GÜVEN, MALİ MÜŞAVİR HÜDAİ BAL,YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İBRAHİM HAK'IN ATANMASINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/1072 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 04/04/2019 günü saat 14:45'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.06/02/2019
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-İcra iflas hukukçusu
AV. SELÇUK GÜVEN:TC. 10732836044
Adresi:Fişekhane Cad. Yakutlu Sokak Ümit Apt. No:1/14 Bakırköy/İSTANBUL
2-Yeminli Mali Müşavir İBRAHİM HAK:T.C.67168088004
Adresi:19 Mayıs Cad. Dumlupınar Sokak A-1 Blok No:19/7 Ataköy 5.Kısım Bakırköy/İSTANBUL
3-Mali Müşavir HÜDAİ BAL : T.C.No:26519493188
Adresi:Emek Mah. Ordu Cad. No:1C İç Kapı No:9 Sancaktepe/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR