AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılması ve duruşma gününün tebliği

AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940851
Şehir : Ağrı

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/406 Esas
Tebligat Konusu
:
TAŞIRSAN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
ALACAKLILAR
Duruşma Tarihi
:
27.02.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
AĞRI
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Esas No :2018/406 Esas

Talep eden- borçlu Ağrı Ticaret Sicil Müdürlüğünün 005463/3264 numaralı sırasında kayıtlı TAŞIRSAN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yukarıda numarası yazılı dosyadan yapılan KONKORDATO talebinde bulunulmuş olup, Mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 3(Üç) aylık geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir.Geçici komiser olarakİnşaat Mühendisi Bilirkişi 12232537308 T.C. Kimlik numaralı Fettah Özmüşile17170374640 T.C. Kimlik numaralı SMM Bilirkişisi Yusuf Ziya Kaymazile18736325106 T.C. Kimlik numaralı SMM Bilirkişisi Cumali ADLİK'in görev yapmaktadır.TAŞIRSAN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yönünden geçici komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
TAŞIRSAN İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkındaki geçici mühlet kararının İİK'nun 288/1. maddesi gereğince kesin mühletsonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK'nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.'nun 295. maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.'nun 296. maddesindeki şekli ilesözleşmeler bakımından, İİK.'nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına ayrı ayrı hükmedilmiştir.
Mahkememiz verdiği 30.01.2019 tarihli ara karar ile ;
Davacıya verilen geçici mühletin 30/01/2019 tarihinden itibaren BİR (1) ay süre ile uzatılmasına,
Geçici mühletin uzatıldığının İ.İ.K. 288inci maddede yazılı usullerle ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine, gerekli görülecek idari birimlere müzekkere yoluyla bilgi verilmesine,
Kesin mühlet hakkındaki kararın geçici mühlet içinde verilmesi gerektiğinden 27/02/2019 günü saat 14:00 itibariyle duruşma yapılmasına,
Karardan bir suretin davacı vekiline tebliğine dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonundakesin olarak karar verildi.30/01/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR