BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılması ve duruşma gününün tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925352
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2018/893
Tebligat Konusu
:
Davacılar EVS EREN VANA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile TALİP ÖZCAN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
21.02.2019 10:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/893
Davacılar EVS EREN VANA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile TALİP ÖZCAN 'ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin dosyada eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;


a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (506642/0)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) EVS EREN VANA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İle borçlu (TC KİMLİK NO: 39260048552 ) Talip ÖZCAN hakkında 28/09/2018 TARİHLİ 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARI SÜRESİNİN DOLDUĞU 28/12/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirketlerin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,


28/09/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Prof. Dr. Necla Akdağ Güney, SMMM Derya Coşkun ve YMM Bülent Sezgin'in görevlendirilmelerine görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/893 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21/02/2019 günü saat 10:30'da yapılacağı,


7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.31/12/2018

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ :
ADI SOYADI : Prof. Dr. Necla Akdağ Güney
ADI SOYADI : SMMM Derya Coşkun
ADI SOYADI : YMM Bülent Sezgin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR