BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılması ve duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166443
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 22.05.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/122 Esas
Tebligat Konusu
:
ALYAK KATI YAKIT PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alcaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
01.07.2020 09:40

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2020/122 Esas

Mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
1-7226 Sayılı Yasa’nın Geçici 1.maddesi ve 30/04/2020 tarih, 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince davacı şirket hakkında 14/05/2020 tarihine kadar devam edecek geçici mühlet süresinin 01/05/2020 tarihinden 15/06/2020 tarihine kadar durduğu ve durma süresinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süre nazara alındığında İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 821100-0 sicil numarasında kayıtlı ALYAK KATI YAKIT PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 14/02/2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile verilen geçici mühletin 01/07/2020 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA,
2-7226 Sayılı Yasa gereğince konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının durma süresince DEVAM ETTİĞİNE,mühlet hükümlerinin devamına,
3- Hukukçu Doğuş Aykut Tekmen SMM Eyüp Yüksel Mutlu ve Bağımsız denetçi Finans Uzmanı Murat Aksoy'dan oluşan konkordato komiser heyetinin görevinin durma süresince DEVAMINA,
4-Duruşmanın 01/07/2020 günü saat 09:40'da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.06/05/2020

DAVACI ŞİRKET;
ALYAK KATI YAKIT PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tic. Sicil N:821100-0 Vergi N:0680779260 06/05/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR