BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılması ve duruşma gününün ilanen tebliği

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114127
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/704 Esas
Tebligat Konusu
:
ESAT ULU, MUHAMMED ULU, NAS İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
13.02.2020 14:15

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/704 Esas

Davacılar , ESAT ULU, MUHAMMED ULU, NAS İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün (520662/0) sicil nolu NAS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, (T.C. KİMLİK NO: 34252818946) ESAT ULU ve (T.C. KİMLİK NO: 34204820508) MUHAMMED ULU hakkında mahkememizce verilen 24/09/2019 TARİHLİ 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 24/12/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacıların (borçluların) İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) 24/09/2019 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Selma KARA, Kamil Aziz AKKAYA ve Kadriye DEMİRCİ 'nin görevlerinin geçici mühletin uzatıldığı süre içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2019/704 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 13/02/2020 günü saat 14:15'de yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 03/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR