KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının uzatılması ve duruşma gününün ilanen tebliği

KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112997
Şehir : Karaman

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.01.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/418 Esas
Tebligat Konusu
:
FİRUZEM İNŞAAT TURİZM TARIM HAYVANCILIK ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
10.03.2020 09:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/418 Esas


Davacı FİRUZEM İNŞAAT TURİZM TARIM HAYVANCILIK ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Kirişçi Mh. Şehit Zafer Ak Cd. No:16 Merkez/ KARAMAN adresinde faaliyet gösteren 9109 Ticaret Sicil numaralı, 3880705626 Vergi kimlik nolu Firuzem İnşaat Turizm Tarım Hayvancılık Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Ltd.şti. hakkında 7101 sayılı kanun ile değişik İİK. nun 287. Maddesi uyarınca 11/10/2019 tarihinden başlamak üzere verilen üç ay süre ile geçici mühlet kararının 11/01/2020 tarihinden itibaren itibaren İKİ AY DAHA UZATILMASINA,
Davacı şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlığının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasının devamına, bu kapsamda davacı şirketlerin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesinin devamına, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
7101 sayılı kanunla değişik İİK.’nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK.’nın 294, 295, 296 ve 297. Maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi neden dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASININ DEVAMINA ,
Yapılmış olan icra takiplerinin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden durdurulmasına , ancak;
Davacı şirketin işletme konusuna ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak davacı şirketlere tedbiren teslimine,
İİK.’nın 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazla alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesinin devamına ,
Davacı şirketin gayrimenkulu ve tescilli tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi yolunda ihtiyati tedbir konulmasına, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin önlenmesinin devamına
7101 sayılı kanunun değişik İİK. 288. Maddesi gereği uzatma kararının ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
Davanın duruşmasının 10/03/2020 günü 09:00'da Mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR