ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının tebliği

ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996956
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 16.05.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/251 Esas
Tebligat Konusu
:
ALATTİN AKÇADAĞ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3 şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO : 2019/251 Esas

Talep eden-borçlu ALATTİN AKÇADAĞ (TCKN: 31258436518) vekili tarafından konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 10/05/2019 günü saat 13.56'den geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiseri olarak bağımsız denetçi Cahit Serkan KUMDAKCI (TCKN: 66487216594) görevlendirilmiştir.
Konkordato talep eden ALATTİN AKÇADAĞ yönünden, konkordato talep eden gerçek kişinin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına karar verilmiştir.
Konkordato talep eden gerçek kişi ALATTİN AKÇADAĞ hakkındaki geçici mühlet kararının İİK'nun 288/1. maddesi uyarınca İİK'nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.'nun 295. maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.'nun 296. maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.'nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına hükmedilmiştir.
Ayırca konkordato talep eden ALATTİN AKÇADAĞ alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddini talep edebileceklerdir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR