IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının tebliği

IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00972244
Şehir : Iğdır

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/753 Esas
Tebligat Konusu
:
ÖZCANLAR TRANSPORT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/753 Esas

Davacı ÖZCANLAR TRANSPORT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Iğdır Ticaret sicil Müdürlüğü nezdinde 4386 Sicil nolu,Iğdır Vergi Dairesi'nin 6710438660 numarasında kayıtlı ÖZCANLAR TRANSPORT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne 15/03/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE,
Davacı şirketin 2004 sayılı İİK'nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlığının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tararruflarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına, davacının bu hükme ya da komiser heyetinin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya İİK'nın 292. Maddesi kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceği
7101 sayılı kanunda değişik İİK'nın 288/1. maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296, 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içine davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,
İİK'nun 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinden, 206. Maddenin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan takiplerin bu hükmün dışında bırakılmasına, İİK 295. Maddesi uyarınca; geçici mühlet süresince rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tebirleri alınmamasına ve rehinle malın satışının yapılmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
Karar verilmiş olup;
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkardato mühleti verilmesini gerektiren bir hali bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkardato talebinin reddini isteyebilecekleri İHTAR olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR