DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının tebliği

DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944286
Şehir : Denizli

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/40 Esas
Tebligat Konusu
:
Traverten Mermer Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/40

1-Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 9791 / Merkez siciline kayıtlı davacı Traverten Mermer Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Saraylar Vergi Dairesi / 8590058719) hakkında 18/01/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,

2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacı şirketin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacı şirkete geçici komiser olarak; Konkordato konusunda uzman AV.RECEP AKYÜREK, BAĞIMSIZ DENETÇİ-SMMM BÜLENT TEZCAN, PAÜ MALİYE BÖLÜM BŞK. Prof.Dr.ERSAN ÖZ'ün GÖREVLENDİRİLDİĞİ,

3-İİK.nun 297.maddesi gereğince; Davacı şirketin Mahkememizce atanan komiser nezareti altında işlerine devam edebileceği, davacı şirketin ve temsilcilerinin tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi tutulduğu, davacı şirketin Mahkememizin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine karar verilmiş olup, aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağının, davacının bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranması halinde borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılarak İİK.nun 292.maddesi gereğince konkordato talebinin reddi ile iflasa tabi şirket hakkında iflasın açılmasına karar verileceğinin ihtarı,

4-Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18/01/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR