SARIGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği

SARIGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152777
Şehir : Manisa / Sarıgöl

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 20.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/73 Esas
Tebligat Konusu
:
GÜRBÜZ SAĞLAM
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. SARIGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ.İ.K.288/2 maddesi gereği GEÇİCİ MÜHLET KARARININ İLANI

ESAS NO : 2020/73 Esas
Geçici Mühlet Talep Eden Borçlu : GÜRBÜZ SAĞLAM
Davacı GÜRBÜZ SAĞLAM vekili Av. Çetin Arık tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;
Sarıgöl Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2020/73 Esas sayılı dosyasının 10/03/2020 tarihli tensip tutanağında geçici mühlet kararının ilanına karar verilmiş olmakla; Davacı tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;2004 sayılı İcra İflas Kanunun'nun 287/1.maddesi gereğince 10/03/2020 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup keyfiyetin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR