ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01081499
Şehir : Ankara / Sincan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 13.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/611 Esas
Tebligat Konusu
:
• ATLAS Yedek Parça Otomotiv Anonim Şirketi • RIW Otomotiv Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi • Mustafa HASILCIO.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/611 Esas

Davacılar, ATLAS YEDEK PARÇA OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ, RIW OTOMOTİV DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE MUSTAFA HASILCIO'nun mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; a-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 135847 sicil nosunda kayıtlı olan ATLAS YEDEK PARÇA OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 187556 sicil nosunda kayıtlı olan RIW OTOMOTİV DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve 45775477398 T.C. Kimlik numaralı MUSTAFA HASILCIO yararına 08/11/2019 tarihinden (saat 13:45'den) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET kararı verilmesine,
b)Geçici mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlular ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Mali Müşavir Abdulkadir Bozdogan (TC Kimlik No: 54310635704), Oto Yedek Parça/Motorculuk Uzmanı Cenap Murat Baytur (TC Kimlik No: 13150009762) ve Hukukçu Av. Sinan Yazıcı (TC Kimlik No: 23758280128)'dan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,
Davacıların tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserleri kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.
Konkordota Komiserlerinin İletişim Bilgileri
KONKORDATO KOMİSERİ: ABDULKADİR BOZDOGAN - Mali Müşavir,
T.C.NO: 54310635704
Adres: Yukarı Dikmen Mah. Turan Güneş Bulvarı. 574. Sok. No:6/24 Çankaya/ANKARA
Tel : 05322567174
KONKORDATO KOMİSERİ: CENAP MURAT BAYTUR Oto Yedek Parça/Motorculuk Uzmanı ,
T.C.No: 13150009762
Adres:Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2894 Cad. No:10/23 Çankaya/ANKARA
Tel:05323149152
KONKORDATO KOMİSERİ: SİNAN YAZICI- Avukat,
T.C.No:23758280128
Adres:Altay Mah. Orhanbey Cad. Atayıldız Plaza No:1/12 Etimesgut/ANKARA
Tel: 05323051527

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR