ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036551
Şehir : Ankara / Sincan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/407 ESAS
Tebligat Konusu
:
KİTAPSEÇ YAYINCILIK ELEKTRONİK NAKLİYE MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2019/407

Davacı KİTAPSEÇ YAYINCILIK ELEKTRONİK NAKLİYE MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'in mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;


1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 350107 sicil nosunda kayıtlı olan KİTAPSEÇ YAYINCILIK ELEKTRONİK NAKLİYE MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'in konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK'nun 286. maddesi uyarınca;
a) Davacı KİTAPSEÇ YAYINCILIK ELEKTRONİK NAKLİYE MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yararına 05.08.2019 tarihinden (saat 10:00'dan) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET kararı verilmesine,
b) Geçici mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
206'ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlular ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
c) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Mali Müşavir Selim Sami Terzi, İşletmeci Mahmut Yavaşi ve Hukukçu Av. Hava Orhon'dan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,
Davacıların tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserleri kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.


Konkordato Komiserlerinin İletişim Bilgileri:
1-Selim Sami Terzi - Mali Müşavir, TC Kimlik No: 20549285836
Adres : Ata Mah. 3773 Sk. No: 1d İç Kapı No: 22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 05324211598
2-Mahmut Yavaşi- İşletmeci, (T.C. No: 34109160082)
Adres : Merkez Mah. Avcılar Cad. No: 25 İç Kapı No: 10 Pursaklar/ANKARA
Tel :05363420934
3-Hava Orhon - Hukukçu, T.C. No: 34063753146
Adres : Kennedy Cad. 13/5 Kavaklıdere/Ankara
Tel : 0532 3544503

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR