BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926247
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1290 Esas
Tebligat Konusu
:
HAZARTEKS TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
25.03.2019 14:05

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1290 Esas


7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 456858 sicil nosunda kayıtlı davacı HAZARTEKS TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 28/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak mali müşavir Seyit SAY ve Finans Uzmanı Figen (Mengi) TEKER, Hukukçu Selma KARA'nın görevlendirilmelerine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/1290 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 25/03/2019 günü saat 14.05'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 31/12/2018

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-Hukukçu Selma KARA
Adresi: Ataköy 5. KısımE2-7 Blok Daire:18 Bakırköy/İSTANBUL
2-Mali Müşavir Seyit SAY
Adresi: Yusuf Paşa, Millet Caddesi No:21/1 D:10 Hale Apt. Fatih/İSTANBUL
3-Finans Uzmanı Figen (Mengi) TEKER
Adresi: Acarlar Mah. 66. Sok. No:3 İç Kapı No:1 Beykoz/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR