BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925362
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/949 Esas
Tebligat Konusu
:
ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
22.02.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/949 Esas


Davacı ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 731179-0 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu)ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ hakkında mahkememizce verilen 02/10/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 02/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirket hakkında mahkememizin 02/10/2018 tarihli tensip 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK'NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK'NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULANTEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA,
b)02/10/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen3 kişilik geçici komiser heyeti olan Hukukçu Prof. Dr. Necla Akdağ GÜNEY ve Finansman uzmanı Taner YILDIRIM'ın ile 07/12/2018 tarihli ara kararla görevlendirilen Deniz Akkaya Mar'ın GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,
c)Mahkememizin 2018/949 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 22/02/2019 saat 14:30'da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.26/12/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR