SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği

SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925079
Şehir : Antalya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/276 Esas
Tebligat Konusu
:
2KVEG TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve TURGUT ÜNAL KONKORDATO İLANI
Tebligat Muhatabı
:
ŞİRKET ALACAKLILARI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C.
SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/276 Esas
Davacı 2KVEG TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve TURGUT ÜNAL tarafından hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan konkordato ( Adi konkordatodan kaynaklanan (İİK 285 ile 308/h)) davası nedeniyle,
Mahekememizin 26/11/2018 tarihli tensip tutanağı ara kararları uyarınca, açılan bu davanın yargılaması 07/03/2019 günü saat 10:45'e bırakılmış olmakla,
7101 sayılı yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 66382 sicil numarasından kayıtlı davacı 2KVEG TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve T.C.NO: 20212380110 kimlik numaralı TURGUT ÜNAL hakkında 26/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, ilgili şirketten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içerisinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.27/12/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR