GÖNEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği

GÖNEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911037
Şehir : Balıkesir / Gönen

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA
Dosya Numarası
:
2018/803 esas
Tebligat Konusu
:
HEKİMOĞLU MARKET GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GÖNEN(BALIKESİR)
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/803 İLAN Davacı , HEKİMOĞLU MARKET GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Kurtuluş Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Cad. No 48/A Gönen Balıkesir Adresinde faaliyet gösteren, Gönen Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 4610084083 vergi kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden HEKİMOĞLU MARKET GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından 28/11/2018 tarihinde adi konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.'nın 286.maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının İİK m. 288/2 maddesi uyarınca ilanı gerekmiştir. Bu kapsamda;
Davacı/konkordato HEKİMOĞLU MARKET GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne 03/12/2018 tarihi saat 15:19'dan itibaren başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiştir.
Davacı/konkordato talep edenin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeceğine, kefil olamayacağına, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyeceğine, takyit edemeyeceğine ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağına, aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüz olduğuna, belirtilen hususların TEDBİREN ÖNLENMESİNE karar verilmiştir.
Geçici komiser olarak Bursa Bölge Bilirkişi listesinde ismi geçen Mali Müşavir ALİ CAN, yönetim analizi alanlarından uzman Yönetim Danışmanı ADEM YAMAN ile hukukçu Av. AHMET VEDAT KAVASOĞLU görevlendirilmiştir.
İ.İ.K'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır. İ.İ.K'nın 294. maddesi uyarınca, davacının mahkememizin izni dışında geçici mühlet kararının verildiği tarihten itibaren rehin tesis edemeyeceğine, kefil olamayacağına, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyeceğine, takyit edemeyeceğine ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağına, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olduğuna, davacının bu hükme ya da komiserin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya 292. madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine karar verilmiştir.
Tedbirler İ.İ.K.'nın 206'ncı maddesinin 1'inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve İİK'nın 295'inci maddesi uyarınca rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez. Bu nedenle 206ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinden , 206. maddenin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan takiplerin tedbir hükmü dışında bırakılmasına; İİK'nın 295'inci maddesi uyarınca geçici mühlet süresince rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinden takip yapılmaması veya takiplerin durdurulmasına ilişkin tedbirin rehinli alacaklar bakımından uygulanmamasına, ancak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılmış veya yapılacak takiplerde muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışına ilişkin işlemlerin yapılmamasına, muhafaza ve satışa ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir.
Davacı/konkordato talep eden şirketten alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecektir.
Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir. İlan olunur. 04/12/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR