VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararının ilanen tebliği

VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910536
Şehir : Van

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA
Dosya Numarası
:
2018/870 Esas
Tebligat Konusu
:
MEBİT Elektronik Bilişim ve İletişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
ALACAKLILAR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/870 Esas
7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra veİflâs Kanunu'nun 287. maddesi gereğince işbu tensip tutanağının 5 nolu ara kararında belirlendiği üzere davacı/konkordato talep eden tarafça anılan Yasa'nın 286. maddesi uyarınca davacı/konkordato talep eden tarafça konkordato talebine eklenmesi gerekli ve zorunlu belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun anlaşılması nedeniyle; VanTicaret Sicil Müdürlüğü'nün 8113 sicil numarasına kayıtlı, VanVergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 6130606473 vergi kimlik numaralı MEBİT Elektronik Bilişim ve İletişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi hakkında talep (29.11.2018)tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,bu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek davacı/konkordato talep eden şirkete 1 kişilik geçici konkordato komiserigörevlendirilmesine, geçici komiser, olarak genel muhasebe, kamu maliyesi alanlarında uzman Serbest Muhasebeci Mali MüşavirRıdvan ÖZTÜRK’ün görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı / konkordato talep eden şirketin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 288/2 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.30/11/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR