EREĞLİ (KONYA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve itiraz hakkının ilanen tebliği

EREĞLİ (KONYA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076886
Şehir : Konya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 05.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/486 Esas
Tebligat Konusu
:
ATALAY AKSOY, BEKİR KILIÇ, BORA ÖZDEŞ, ERCAN ESEN, ERCÜMENT SARIKAFA, SEYFİ KARAARSLAN, TEOMAN ÖZTÜRK, VELİ BAŞOĞLU, KONYA EREĞLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. EREĞLİ(KONYA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/486 Esas


Davacılar , ATALAY AKSOY, BEKİR KILIÇ, BORA ÖZDEŞ, ERCAN ESEN, ERCÜMENT SARIKAFA, SEYFİ KARAARSLAN, TEOMAN ÖZTÜRK, VELİ BAŞOĞLU, KONYA EREĞLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ tarafından açılan Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle,
Davacılar , ATALAY AKSOY, BEKİR KILIÇ, BORA ÖZDEŞ, ERCAN ESEN, ERCÜMENT SARIKAFA, SEYFİ KARAARSLAN, TEOMAN ÖZTÜRK, VELİ BAŞOĞLU, KONYA EREĞLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 26/09/2019 tarihli ara karar ile davacı Konya Ereğli Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi hakkında 26/09/2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak Mehmet Sevim atanmıştır. İİK'nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR