İNEGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve itiraz hakkının ilanen tebliği

İNEGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064874
Şehir : Bursa / İnegöl

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 11.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/192 Esas
Tebligat Konusu
:
• Konkordato talep eden : ALİ NACİ GÜLTEKİN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2019/192 Esas

İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 23395497866 vergi kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden Mahmutve Fatma oğlu, 27/02/1984 İnegöl doğumlu, 23395497866 T.C. Kimlik numaralı ALİ NACİ GÜLTEKİN'e 04/10/2019 tarihinden başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, bu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek davacı/konkordato talep edene 1 kişilik geçici konkordato komiserigörevlendirilmesine, geçici komiseri olarak Mali Müşavir SEYİT ALİ ERYILMAZ'nın görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı/konkordato talep edenin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 288/2 hükmü gereğince İLAN VEİHTAR olunur.08/10/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR