İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve itiraz hakkının ilanen tebliği

İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038339
Şehir : Bursa / İnegöl

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/140 Esas
Tebligat Konusu
:
Konkordato talep eden: Seçkin Lake Mobilya Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Seç Lake Mobilya Pazarlama Nakliyat Orman Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Seçkin KURŞUN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İNEGÖL
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/140 Esas

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 287. maddesi gereğince işbu tensip tutanağında belirlendiği üzere davacı/konkordato talep eden tarafça anılan Yasa'nın 286. maddesi uyarınca davacı/konkordato talep eden tarafça konkordato talebine eklenmesi gerekli ve zorunlu belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun anlaşılması nedeniyle; İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 6168 sicil numarasına kayıtlı, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7580252343 vergi kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden Seçkin Lake Mobilya Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 7186 sicil numarasına kayıtlı, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 7570398298 vergi kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden Seç Lake Mobilya Pazarlama Nakliyat Orman Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 16396731770 T.C. Kimlik numaralı Seçkin KURŞUN'a 12/08/2019 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, bu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek davacı/konkordato talep eden şirkete 2 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirilmesine, geçici komiser heyeti olarak Bağımsız Denetçi- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir NAZAN ÖZSOY ile hukukçu Av. BETÜL ARI'nın görevlendirilmesinin devamına karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı / konkordato talep eden şirketin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 288/2 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR