ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve itiraz hakkının ilanen tebliği

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00930009
Şehir : Ankara / Sincan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 16.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/940 Esas
Tebligat Konusu
:
DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve 3. Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/940 Esas

Davacı, DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;

1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 75205 sicil nosunda kayıtlı olan DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK'nun 286. maddesi uyarınca;

a)Davacı DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yararına 28/12/2018 tarihinden (saat 17.00'den) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET kararı verilmesine,

b)Geçici mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;

Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına,

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,

c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Hukukçu Av. Hava Orhon, Yeminli Mali Müşavir Hikmet Yılmaz ve İşletmeci Prof. Dr. Turan Erol'dan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,

Davacı şirketin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,

Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Konkordota Komiserlerinin İletişim Bilgileri:

KONKORDATO KOMİSERİ: Turan EROL: Öğretim Görevlisi
Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. 354.Sok. YDA Park Avenue A Blok No:115
Y.Mahalle/ANKARA
Tel no: 0530 880 40 40
KONKORDATO KOMİSERİ: Hava ORHON : Hukukçu, T.C. No:34063753146
Adres: Kennedy Cad. 13/5 Kavaklıdere/Ankara
Tel: 0532 3544503
KONKORDATO KOMİSERİ: Hikmet YILMAZ: Yeminli Mali Müşavir,
T.C.No:22139643156- Uğur Mumcu Cd. Kemer Sk., 18/35, Çankaya/ANKARA
Tel : 0532 4541944

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR