ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve itiraz hakkına ilişkin mahkeme kararı

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062692
Şehir : Ankara / Sincan

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/532 Esas
Tebligat Konusu
:
• AYDOĞANLAR Grup Besicilik Gıda ve Temizlik Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi • MALDAR Hayvancılık Gıda Temizlik İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi • MISIRDALI Et Kombinası Taahhüt Ticaret Limited Şirketi • Mehmet Aydoğan • Münevver Aydoğan • Ümit Aydoğan.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/532 Esas

Davacılar, AYDOĞANLAR GRUP BESİCİLİK GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, MALDAR HAYVANCILIK GIDA TEMİZLİK İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MISIRDALI ET KOMBİNASI TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MEHMET AYDOĞAN, MÜNEVVER AYDOĞAN VE ÜMİT AYDOĞAN'ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; a-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 656-Kazan sicil nosunda kayıtlı olan AYDOĞANLAR GRUP BESİCİLİK GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 296351 sicil nosunda kayıtlı olan MALDAR HAYVANCILIK GIDA TEMİZLİK İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 146990 sicil nosunda kayıtlı olan MISIRDALI ET KOMBİNASI TAAH. TİC. LTD. ŞTİ., 12892122388 T.C. Kimlik numaralı MEHMET AYDOĞAN, 12886122516 T.C. Kimlik numaralı, MÜNEVVER AYDOĞAN ve 12790125726 T.C. Kimlik numaralı ÜMİT AYDOĞAN'ın yararına 02/10/2019 tarihinden (saat 16:30'dan) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
b)Geçici mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK'nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,
Yasada borçlular ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,
c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Mali Müşavir Prof. Dr. Süphi Aslanoğlu (TC Kimlik No: 46570861580), Veteriner Ömer Faruk Sarı (TC Kimlik No:10057654828) ve Hukukçu Feridun Çakır (TC Kimlik No:67969137390)'dan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,
Davacıların tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserleri kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.
Konkordota Komiserlerinin İletişim Bilgileri
KONKORDATO KOMİSERİ: Prof. Dr. Süphi Aslanoğlu: Mali Müşavir,
T.C.NO: 46570861580 Adres: Ehlibeyt Mah. 1272 Sok. No: 2/8 Çankaya/ANKARA Tel : 0505 861 45 37
KONKORDATO KOMİSERİ: Ömer Faruk SARI: Veteriner,
T.C.No: 10057654828 Adres: Etimesgut Belediyesi-ANKARA Tel: 0 543 747 22 89
KONKORDATO KOMİSERİ: Feridun ÇAKIR- Avukat,
T.C.No:67969137390 Adres: Yaşamkent Mahallesi 3250. Cadde Sedef Evleri Sitesi A Blok No 22 Çankaya/ANKARA Tel: 05054156598

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR