KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün tebliği

KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980896
Şehir : Kütahya

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.04.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/213 Esas
Tebligat Konusu
:
Bahaddin EDGÜ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
26.06.2019 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO : 2019/213 Esas


Davacı Bahaddin EDGÜ ile Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
A) 18557484822 T.C. nolu BAHADDİN EDGÜ'ye 03/04/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacının İİK'nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacılar ve davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacıya konkordato komiseri Fethan SEVÖREN'in GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c- Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d- Mahkememizin 2019/213 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 26/06/2019 günü saat 11.00 'da yapılacağına,
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 288 hükmünce ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.08/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR