BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962857
Şehir : İstanbul

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 14.03.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/140 Esas
Tebligat Konusu
:
BAŞARI DAĞITIM KİTAP KIRTASİYE YAYINCILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
30.05.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2019/140 Esas
İLAN

Davacı BAŞARI DAĞITIM KİTAP KIRTASİYE YAYINCILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 38151 sicil nosunda kayıtlı davacı şirket BAŞARI DAĞITIM KİTAP KIRTASİYE YAYINCILIK VE TİCARET A.Ş. hakkında 06/03/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Hukukçu Ferna İpekel Kayalı, yeminli mali müşavir Kenan Koç, mali müşavir Derya Coşkun'un geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2019/140 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 30/05/2019 günü saat 14:00'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.08/03/2019


GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Yeminli Mali Müşavir KENAN KOÇ : TC.21244019788
Adresi: Arayıcıbaşı Sokak No:10/12 Bahariye/Kadıköy/İstanbul
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
FERNA İPEKEL KAYALI,:T.C.23072142584
Adresi:İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cevizli Yerleşkesi Kartal/İstanbul
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Mali MüşavirDERYA COŞKUN : T.C.No:57493599832
Adresi:Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1993 Sokak Papatya Sokak
Residence No: 35 B Blok Kat:8 D:173
Esenyurt /İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR