ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün tebliği

ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926419
Şehir : Tekirdağ / Çorlu

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/11 Esas
Tebligat Konusu
:
RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Toplantı Tarihi
:
21.03.2019 09:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/11 Esas

Davacı RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı (HASIMSIZ) arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı Kanunla değişik İİK' nın 287. Maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a) Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünün 16102 sicil no’sunda kayıtlı davacı RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 20/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK' nın 297. Maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’ nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Mali Müşavir Aytaç ERSOY'un görevlendirilmelerine,
d) Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/11 Esas Sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21/03/2019 günü saat 09:30' da yapılacağına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK' nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR