BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün tebliği

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925194
Şehir : İstanbul / Bakırköy

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1304 Esas
Tebligat Konusu
:
Davacı Semarkand Yapı A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
28.03.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1304 Esas
İLAN
Davacı Semarkand Yapı A.Ş. tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;


a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 561795 sicil nosunda kayıtlı davacı SEMARKAND YAPI A.Ş. hakkında 02/01/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,


b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,


c)Geçici komiser olarak yeminli mali müşavir Adnan Ay, finans uzmanı Ali Fatih Uysal, Doç. Dr. Burak Huysal'ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine,


d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,


e)Mahkememizin 2018/1304 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 28/03/2019 günü saat 14:30'da yapılacağına,


7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.03/01/2019


GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Finans Uzmanı ALİ FATİH UYSAL :TC. 43402649170
Adresi:Hırka-i Şerif Mah. Öztan Sokak No:1 D / 11 Fatih / İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Doç. Dr. Burak Huysal,:T.C. 11860127028
Adresi: Kozyatağı-Kadıköy/İSTANBUL
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ
Mali Müşavir ADNAN AY : T.C.No: 48835113182
Adresi:Cumhuriyet Mah. Derviş Eroğlu Cad. No:31/63 Beylikdüzü/İSTANBUL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR