MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün tebliği

MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909714
Şehir : Mersin / Akdeniz

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 06.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/776 Esas
Tebligat Konusu
:
MEHMET ÖZCAN
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahışlar
Duruşma Tarihi
:
27.02.2019 13:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN
Sayı : 2018/776 Esas

Davacı, MEHMET ÖZCAN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK'nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;


1-A) Davacı Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4896 sicil numarasında kayıtlı ticaret ünvanı MÜHENDİS-MÜTEAHHİT OLAN ŞAHIS İŞLETMESİ DAVACI MEHMET ÖZCAN ( TC No: 53233076526 ) hakkında 30/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,


B) Davacıların İİK'nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,


2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK'nın 287/3. Maddesi uyarınca GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici komiser heyeti olarak Av. YILAY ÇAM (TC No: 10091517790), SMMM TARKAN KANDIR

( TC No: 18460076978 ) , SMMM FADİME AKAR ( TC No: 23900057264 ) 'ın görevlendirilmelerine,


3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,


4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 27/02/2019 günü saat 13:00'e bırakılmasına,


7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.30/11/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR