MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün ilanen tebliği

MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093961
Şehir : Mersin / Akdeniz

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 04.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/587 Esas
Tebligat Konusu
:
ERBAY GÜLERYÜZLÜ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Duruşma Tarihi
:
26.02.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/587
İLAN


Davacı, ERBAY GÜLERYÜZLÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK'nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;

1-A)Davacı Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 40151 nosunda kayıtlı ticaret ünvanı ERBAY GÜLERYÜZLÜ (TCKN:246*****988 ) hakkında 26/11/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B)Davacı şirket ve davacı şahıs işletmesinin İİK'nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK'nın 287/3. Maddesi uyarınca GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ olarak SMMM SAVAŞ TAKAK'ın ( TC No:276*****184 ) GÖREVLENDİRİLMESİNE,
3- Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4- Duruşmanın 26/02/2020 günü saat 14:00'e bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR