ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün ilanen tebliği

ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037232
Şehir : Erzincan / Merkez

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.08.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/316 Esas
Tebligat Konusu
:
BİLAL YILDIRIM, FERDA OKUMUŞ, GÖKHAN YILDIRIM, SUHABİ OKUMUŞ, ŞÜKRÜ OKUMUŞ, ER-MİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ, POLİMATİK TEMİZLEME SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
06.11.2019 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/316
Davacılar BİLAL YILDIRIM, FERDA OKUMUŞ, GÖKHAN YILDIRIM, SUHABİ OKUMUŞ, ŞÜKRÜ OKUMUŞ, ER-MİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ, POLİMATİK TEMİZLEME SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak mahkememize açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) ilişkin davanın dosya üzerinde yapılan incelemesi sonucunda Konkordato talebi üzerine İİK 286 ve 287 maddeleri uyarınca mahkememizce değerlendirme yapılmış olup ;
Mahkememizce yapılan 05/08/2019 tarihli tensip ara kararı gereğince borçluIar tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden yapılan 05/08/2019 tarihli tensip tutanağı ara kararı ile borçlular Erzincan Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5292 sicil nosunda kayıtlı davacı Polimatik Temizle Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve Erzincan Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5233 sicil nosunda kayıtlı Er-Mina İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile davacı şahıs Sühabi OKUMUŞ T.C. NO:29938542710, davacı şahıs Şükrü OKUMUŞ- T.C. NO: 29941542646, davacı şahıs Ferda OKUMUŞ- T.C. NO: 29914543502, davacı şahıs Bilal YILDIRIM T.C. NO: 44305064084 ve davacı şahıs Gökhan YILDIRIM T.C. NO: 21772622868 hakkında 05/08/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE ve davacı (borçlu) şirket ve şahısların İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu) şirkete ve şahıslara sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete ve şahıslara ara kararı gereğince şirket yetkililerinin şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına, İİK.297. Maddesi gereğince borçluların yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.' hükmü gereği borçluların yerine komiser heyetinin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine temsil ve ilzamla yetkilendirilmek üzere celse arası geçici konkordato komiseri olarak bilirkişi listesinde kayıtlı 46225000470 T.C. kimlik numaralı SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) bilirkişisi Zeki POLAT geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiş olup,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2019/316 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 06/11/2019 günü saat 11:00'’da yapılacağına karar verilmiş olmakla, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 287., 288/2 maddeleri uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR