LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı ve duruşma gününün ilanen tebliği

LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941938
Şehir : Kırklareli

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 08.02.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/57 Esas
Tebligat Konusu
:
GÜNGÖR YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve CENK GÜNGÖR'ne 04/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar
Duruşma Tarihi
:
09.05.2019 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) 'NDAN
ESAS NO : 2019/57 Esas

Davacı, GÜNGÖR YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle, Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nun 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla,A) Lüleburgaz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5880 sicil nolu borçlu GÜNGÖR YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve CENK GÜNGÖR'ne 04/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK'nın 297. Maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla Değişik İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak davacı şirkete geçici komiser görevlendirilmesine,
c)Hukukçu Av. İsmail Yurdatapan'ın ön rapor için bilirkişi olarak ve Bağımsız Denetçi- Yeminli Mali Müşavir Vedat Var' ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine karar verilmiş olup,
Alacaklıların,ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2019/57 Esas sayılı konkordato tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 09/05/2019 günü saat 14:00' te yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.
DAVACI ŞİRKET :
GÜNGÖR YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TİCARET SİCİL NO:5880
VERGİ NO: 4350512707(Lüleburgaz Vergi Dairesi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR