AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konkordato geçici mühlet kararı tebliği

AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862929
Şehir : Manisa / Akhisar

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 15.09.2018 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/362 Esas
Tebligat Konusu
:
KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklı ve 3. şahıslar

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ARA KARAR

ESAS NO : 2018/362 Esas

HAKİM : Engin KATİPOĞLU 153291
KATİP : Mete ULAŞ 79471

DAVACI : KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -

VEKİLLERİ : Av. ASİL EVİRGEN - Ayazağa Mah.Cendere Cad.Vadi İstanbul Bulvar No:109 B 1B Blok Ofis No: 55-56 Kat:25 34418 Sarıyer/ İSTANBUL
Av. MURAT SINAY - Paşa Mh. 12/4 Akhisar/ MANİSA
Av. PINAR SINAY - Paşa Mah. 12/4 Akhisar/ MANİSA

DAVA : Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h))

DAVA TARİHİ : 11/06/2018

ARA KARAR TARİHİ : 10/09/2018

Davacı KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) ilişkin davada 11/06/2018 tarihinde üç ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği anlaşıldığından ve bu sürenin 11/09/2018 tarihi itibarı ile dolacağı anlaşıldığından dosya ve ekleri incelendi.
Dosyamızda elektronik ilanın yaptırıldığı, geçici komiser heyetinin dosyamıza 04/07/2018 ve 10/09/2018 tarihli raporlarını sunduğu, dosyamıza tensip ve mühlet kararının ilanından itibaren alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin dilekçe ile mahkememize başvurarak alacak kayıtlarını yaptırdıkları ve bir kısım alacaklıların geçici mühlet kararına itiraz ettikleri anlaşılmıştır.

Dosyamıza sunulan Yeminli Mali Müşavir, SMMM ve Avukat'dan oluşan üç kişilik geçici komiser heyetinin rapor ve tespitlerinde şirketin mühlet kararından itibaren ekonomik durumunda bir kısım iyileşmeler olduğunu ancak son kur farklarından dolayı bunun bilançolarına yansımadığı, şirket tarafından üretilen piliçlerin ortalama ağırlıklarının 0,8 Kg.den 2,2 kg.ye ulaştığı, şirketin adına kayıtlı olan iyileştirme projesinde belirtilen taşınmazlarından bir kısmını satmak için taşınmazları almak isteyenlerle pazarlık aşamasında olduğu, bunun sağlanması halinde iyileştirme projesinin daha da sağlıklı olarak uygulanabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca şirketin tüm malvarlıklarının değerinin tespiti için Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankasının görevlendirilerek bağımsız çalışmalara başladığı ve çalışmaların henüz tamamlanmadığı,Şirketin mevkut banka borçlarından kısmen ya da tamamen kurtarılması için varlıklarının satılması çalışmalarının halen devam ettiği, yerli yatırımcılar için şirketin tanıtım çalışmaları yaptığı ve danışman olarak Yapı Kredi Bankasının çalışmaları yürüttüğü 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren ise Keskinoğlu A.Ş. İle ilgilenen yatırımcıların bağlayıcı olmayan ilk tekliflerini sunacakları anlaşılmıştır.
Geçici mühlet kararının uzatılıp uzatılmayacağının değerlendirilmesi; Yukarıda açıklanan tespitler ile hakkında geçici mühlet kararı verilen şirketin büyüklüğü, iyileştirme projesinin tam manası ile ilk sonuçlarının alınamaması dikkate alındığında geçici mühlet kararının 2 ay daha uzatılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Geçici mühlet kararının şirketin kefillerine etki edip etmeyeceği konusunda davacı vekilinin 13/08/2018 tarihli talebinin olduğu görülmüş ise de bu konuda komiser heyetinden görüş istenmesinin uygun olacağı ve daha sonra bir karar verilmesinin gerektiği değerlendirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Mahkememizce 11/06/2018 tarihinde alınan ve bu tarihten itibaren uygulanmaya başlanılan davacı şirket hakkındaki geçici mühlet kararının İKİ AY SÜRE İLE UZATILMASINA,

2- Konkordato talep halen davacı şirket hakkında mahkememizin 11/06/2018 tarihli tensip tutanağındaki 5 ve devamı maddelerindeki ara kararları gereğince İİK.nın 297.maddesi gereğince mal varlıklarının muhafazası için alınan tedbirlerin ve İİK.nın 288,294 ve devamı maddeleri gereğince konulan tedbirlerin AYNEN DEVAMINA,

3- Geçici mühlet kararının davacı şirketin kefillerine etki edip etmeyeceği yönünde geçici komiser heyetinden rapor alındıktan sonra KARAR VERİLMESİNE,

4- Geçici komiser heyetinin GÖREVİNİN DEVAMINA, geçici komiser heyetinin aylık ücretlerinin ilerde eksiltilip azaltılabilmek kaydı ile 15/09/2018 tarihinden aylık 8.000 TL.ye YÜKSELTİLMESİNE,

5- Kararın ilgili kurumlara ve şirketlere ulaştırılması konusunda geçici hakem heyetinin YETKİLİ KILINMASINA,

6-Geçici mühlet kararının 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288.maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sİcil Gazetesinde ve Basın ilan kurumunun resmi ilan portalında ilan edilmesine, ilanda ayrıca alacaklıların ilanden itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesine gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebileceklerine ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin belirtilmesine, sicil gazetesine ilişkin ilan müzekkeresinin davacı vekili tarafından elden takipli alınarak ilan makbuzunun dosyamıza sunulmasına,

7-Geçici mühlet kararının derhal Tapu Genel Müdürlüğüne, Akhisar Ticaret Sicil Müdürlüğüne,Şirketin bağlı olduğu Akhisar Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Gümrük ve Tİcaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine,Akhisar TSO Başkanlığına bildirilmesine,

8-Diğer hususların duruşmada değerlendirilmesine, karar verildi. 10/09/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR