ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato geçici mehil talebinin kabulüne ilişkin mahkeme kararı

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062295
Şehir : Ankara

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 07.10.2019 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/548 Esas
Tebligat Konusu
:
• NAÇE Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3'üncü Şahıslar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2019/548

Ankara Ticaret Sicilinin 128738 sırasına kayıtlı, Farabi Sok. No: 17/4 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren NAÇE MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. vekili Av. Ahmet Karakocalı'nın İ.İ.K.'nun madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ.K.'nun 287. madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur.

Mahkememizin 30/09/2019 gün ve 2019/548 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun287. madde 1. fıkra hükmüne göre konkordato talep eden NAÇE MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin isteminin kabulü ile bu günden (30/09/2019) itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik2004 sayılı Kanunun 287. madde 3. fıkrası gereğince, hukukçu Avukat Feridun Çakır (T.C. Kimlik No: 67969137390), YMMM Bağımsız Denetçi Yakup Akpınar (T.C. Kimlik No: 16702080868) ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mehmet Yener Özkan (T.C. Kimlik No: 38662284582)'un Konkordato Geçici Komiserleri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesinekarar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. madde 3. fıkrası gereğince alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR