HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ A.Ş.

Konkordato düzeltme ilanı (ILN01146037)

HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153968
Şehir : İstanbul / Beşiktaş

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 20.03.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/931 E. Sayılı Dosyası
Tebligat Konusu
:
HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
27.04.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 (Değişik madde: 28.02.2018 - 7101 S.K./16. md.). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN
(İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/931 E. Sayılı Dosyası)
DÜZELTME İLANI

Konkordato komiser heyetimizce, İİK md. 301 uyarınca Basın İlan Kurumu Resmi İlân Portalında 06.03.2020 tarih ve ILN01146037 ilân numarası ile yayımlanan alacaklılar toplantısının, alacaklı sayısının fazla olması ve bu nedenle salgın hastalık bulaşma riski dolayısıyla aşağıda gösterilen yer, tarih ve saatte yapılmasına, alınan bu kararın işbu düzeltme ilânı ile alacaklılara duyurulmasına karar verilmiştir.
Toplantı Yeri:Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah. Çorlu-Çerkezköy Yolu Cd No:13/1 Ergene-Çorlu/TEKİRDAĞ
Toplantı Tarihi ve Saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Saat: 14:00
İİK md. 301 çerçevesinde alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içerisinde ilgili belgeleri saat 09:30-12:30, 13:30-18:00 saatleri arasında Caferağa Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Sokak Filiz Apartmanı No:4/3 Kadıköy/İSTANBUL (Tel: 0216-345-12-30/31) adresinde inceleyebilecekleri, projeyi müzakere edip oy kullanabilecek alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılarak kabul/ret beyanında bulunabilmeleri için toplantıya bizzat veya yetkili temsilci vasıtasıyla katılmaları; alacaklı çoğunluğunun dikkate alınmasında İİK md. 302 düzenlemesinin dikkate alınacağı, katılacak alacaklıların yanlarında kimliklerini, tüzel kişilerde ise noter onaylı imza sirküleri, temsilci olarak toplantıya katılacak avukatlar bakımından HMK m. 74 uyarınca ÖZEL YETKİ içeren vekaletname aslını veya onanmış bir örneğini, tüzel kişi temsilcileri bakımından noterde düzenlenmiş imza sirküleri aslını, diğer yasal veya iradi temsilciler bakımından temsil yetkisini gösteren resmi belge aslını, bu belgelerin Komiser Heyetimize tevdi edilmek üzere “aslına uygundur” ibaresi içeren imzalı bir adet örneğini ve ayrıca kimlik teşhisine yarar resmi bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, baro kimliği v.b.) yanında getirmeleri gerektiği; yetkili temsilci olduğu anlaşılamayan kişilere alacaklılar toplantısı sırasında oy hakkı tanınmayacağı, İİK m. 302/VI uyarınca toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihakların da kabul olunacağı; yedi günlük iltihak süresinde katılmak isteyenlerin, belgelerin incelenmesi için yukarıda belirtilen adreste (Caferağa Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Sokak Filiz Apartmanı No:4/3 Kadıköy/İSTANBUL) aynı esaslar çerçevesinde, bizzat veya iadeli taahhütlü mektup ile katılabilecekleri ilân ve ihtar olunur.

Konkordato Komiser Heyeti

Ahmet Demir
YMM
Dr. Öğr. Üy. Çiğdem Yazıcı Tıktık
Hukukçu
Abdülkadir Albayrak
Finans Uzmanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR